Uddannelsens opbygning

Uddannelsens opbygning

Sådan er Det blå Danmark bygget op

Sådan er uddannelsen Det blå Danmark bygget op.

KUU består af 4 dele, som hver varer 6 mdr. (svarer til 20 uger).  

I løbet af din uddannelse skal du være i skole, på værkstederne og i erhvervstræning på en arbejdsplads.

Undervisningen

På KUU veksler undervisningen mellem holdbaseret undervisning, individuelle opgaver og erhvervstræning. I erhvervstræningen får du lov til at afprøve teori i praksis.

I værkstederne lærer du at bruge værktøj, materialer og udstyr. Men du får også lært noget om at samarbejde og løse konflikter.

I tværfaglige projekter får du mere viden om, hvad arbejdet i de maritime virksomheder går ud på. Fx vil du lære branchens fagudtryk at kende, og du får indblik i kommunikationen med kolleger og kunder.

Fag

Der er 3 obligatoriske fag, som alle elever skal have:

  • Arbejdspladslære
  • Samarbejdslære
  • Erhvervslære  

Du skal også have dansk og matematik, som du kan afslutte på D-niveau. Derudover skal du have engelsk, som du kan afslutte op til E-niveau.

Du kan også tage grundlæggende kursus i søsikkerhed og andre sikkerhedskurser.

På uddannelsen får du også tilbudt undervisning i andre fag som er relevant for dit erhvervstema. 

Tværfaglige projekter

I de tværfaglige projekter vil du arbejde med:

  • Kundeservice
  • Kendskab til arbejdsgange i en virksomhed
  • Kommunikation på arbejdspladsen
  • Maritimt orienterede opgaver 

Erhvervstræning

Du skal opleve den virkelige verden, når du skal i erhvervstræning. Erhvervstræning handler om at lære et erhverv at kende. Du kan fx komme i erhvervstræning på skibsværfter, hos underleverandører til værfterne, i rederier og servicevirksomheder på havnen.

Prøve og uddannelsesbevis

Du afslutter din KUU med en prøve. Her skal du præsentere et udvalg af din arbejdsmappe.

Når du har bestået din prøve, og dine 2 fag på D-niveau, får du et bevis på, at du nu er uddannet erhvervsassistent.

Job

Når du er færdiguddannet som erhvervsassistent kan du søge job på værfter, i rederier, maritime servicevirksomheder mv.

KONTAKT / INFO

KONTAKT / INFO

Kronborgvej 119
7700 Thisted
Tlf. nr.: 99 19 19 19
info@kuuno.dk

Din vej ind

Har du brug for hjælp til at finde din vej ind på den kombinerede ungdomsuddannelse? Her finder du info om, hvilke erhvervstemaer der findes i dit nærområde.

Find en skole nær dig

For virksomheder

Har I tid, lyst og overskud til at hjælpe et ungt menneske med at finde den rette "erhvervshylde", få de rette kompetencer og opleve succes, der giver mod på mere?

Læs mere